Comments

„Suki” noszą się jak damy. O „autorytetach” niemoralnych