Comments

prof. Artymowicz – pilot samolotów lekkich, potrafi kręcić akrobacje!