Comments

Leszek Żebrowski: Należy przypominać o czerwonym i brunatnym faszyźmie