Comments

Święty, święty, święty… – i ty możesz świętym być!