Comments

Czy NFZ skazuje chorych na AMD na utratę wzroku?