Comments

Krystyna Pawłowicz o gangsterskich metodach walki PO i PSL z lokalną opozycją