Comments

Krysztopa: Dlaczego nazwa „brunatnej substancji” pozostaje tajemnicą państwową?