Comments

Krysztopa: Tym razem nie łżą. Dlaczego? Tysiące biało-czerwonych na ulicach Warszawy