Comments

Polska osiągnie gotowość do pełnej dywersyfikacji dostaw gazu już za 4 lata, ale dzięki Tuskowi i Pawlakowi nie będzie mogła z niej korzystać…