Comments

Krysztopa: Korporacja Zbrojna – groźna nazwa, dla Was sprawdziłem jak groźna