Comments

„Będziemy raczej dzielić biedę niż opływać w dostatki”. Skutki demograficznej katastrofy będą bardzo bolesne