Comments

Jerzy Targalski v.s. Jerzy Korytko: W 1980-1981 niechęć do Michnika i KOR była wynikiem propagandy komunistycznej