Comments

Jerzy Kłosiński: Gdyby nie osławiony spot PO, nikt nie zauważyłby 10-lecia Polski w UE