Comments

Niech na całym świecie wojna, byle słupki szły w górę