Comments

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego