Comments

Już 24 tysiące osób podpisało petycję przeciwko Konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie