Comments

„Prezydent Europy” nie ma immunitetu dyplomatycznego? A to pech! Cała ucieczka do Brukseli na nic!