Comments

Prof. Andrzej Nowak: Nie dać pozbawić się godności przez złą władzę