Comments

Kazimierz Nowaczyk: Hipoteza o wybuchu nie została podważona