Comments

Siedemnasty września, analogia na odwyrtkę