Comments

„Krysztopa zwariował, bo zmienił barwy polityczne”. A może to barwy zmieniły Krysztopę?