Comments

Ostre oświadczenie III Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy Literatury w Moskwie: Wyrażamy mocny protest przeciwko polityce rządu rosyjskiego, przeciwko interwencji wojskowej na Ukrainie i wobec propagandy nienawiści, która zniekształca rzeczywistość, i zachęca ludzi do przemocy.