Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Wóda jako esencja podlaskiej duszy? G. prawda.