Comments

Smok P.E.dalis suspendowany? Czy tylko człon smoka?