Comments

Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić”