Comments

„Wielki sukces Ewy Kopacz”: Darmowe pozwolenia na emisję CO2 dostaną kraje z PKB poniżej 60% unijnej średniej. Polska wg. MF w przyszłym roku osiągnie poziom 71%