Comments

Janusz Śniadek: Brak wystarczająco mocnych słów dla barbarzyństwa podniesienia wieku emerytalnego