Comments

Ludziom odbija ponieważ nie działają mechanizmy demokratyczne. Agnieszce Romaszewskiej i innym.