Comments

Wyborcza: Zapewne dowiemy się od policji, że był agresywny i „pobił się sam” podczas stawiania oporu!