Comments

Także źródła zagraniczne potwierdzają nielegalny wywóz kapitału z Polski