Comments

Proszę. Nie, żądam żeby Jarosław Kaczyński lub Andrzej Duda wezwali do wyjścia na ulice