Comments

Z emigracji o wyborach: W cywilizowanym kraju na początek opięczętowano by karty i protokoły komisji