Comments

Czy władza sfałszowała wybory? Zachowuje się dokładnie tak jakby to zrobiła