Comments

Warszawska kapela podwórkowa: Alejami wycackana jedzie pańcia fest (…) Nabzdyczona, pewna siebie i ten władczy gest…[tak, mowa o HGW;)]…