Comments

Tadeusz Fiszbach I sekretarz KW PZPR w Gdańsku w 1981 r: Stanu wojennego mogło nie być