Comments

Zbigniew Kuźmiuk: Arłukowicz dostał dyspozycję zakończenia wojny z lekarzami