Comments

Poseł z ustawionej loterii czy może POSEŁ NA MIARĘ?