Comments

S y s t e m – ustawianie wyników gier liczbowych