Comments

Ryszard Bugaj: Gra o pieniądze, ale czy dla pacjenta?