Comments

Śląsk-Warszawa wspólna sprawa! Wiec poparcia dla górników 20 stycznia br. (wtorek) w godz. 16.00 – 17.00 pod Ministerstwem Gospodarki