Comments

„Chwila, chwila, to WASZE matki i WASI ojcowie palili, zagazowywali, torturowali i mordowali miliony ludzi”