Comments

Dlaczego polski węgiel jest drogi?(2) Ponieważ jego obrotem kieruje mafia węglowa. O dziwnych pośrednikach opowiada Główny Inżynier jednej z kopalń