Comments

Hodują nas jak bydło, choć ostatnio zapomnieli o karmieniu.