Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – A gwoździe to ze sztachet wyjmujem?