Comments

Lombard jaśnie pana dobrodzieja, psia jego