Comments

Wyprowadzone 100 mln zł górniczych pieniędzy