Comments

Uważam się za umiarkowanego liberała, ale nie trawię wielkopańskiego „liberalizmu” gardzącego robotnikami