Comments

Istnieją dwie drogi: droga prawdy i droga partii. Ta druga zawsze prowadzi do wojny!