Comments

Krysztopa na miętko: Żona kazała mi sprzątnąć. Co Wy wszyscy z tym sprzątaniem?