Comments

Smoleńskiem chcieli zrobić otwarcie na wojnę. Nie wyszło – więc Ukraina